Buddyservice van Ham

Buddyservice van Ham is een eenmanszaak, gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met Alzheimer of andere vormen van dementie. Ik bied hen persoonlijke begeleiding bij alledaagse activiteiten. Door samen boodschappen te doen, samen te koken of gewoon te wandelen blijven de dagelijkse routine en structuur in stand. Dat geeft rust en duidelijkheid voor de cliënt en zijn of haar mantelzorger. De vaste mantelzorger kan op die manier een deel van de taken en verantwoordelijkheden uit handen geven.

In overleg is veel mogelijk. Als gediplomeerd ouderencoach kan ik bijvoorbeeld ook een rol spelen bij het regelen van de financiering van de benodigde zorg.

Kortom passende en integrale ondersteuning op maat door een vertrouwd en vast gezicht.

Fotor 2023 5 2 21 34 43

Informatie

Mijn werkgebied is Groningen.

Buddyservice van Ham is lid van Coöperatie Dichtbij.

Buddyservice van Ham is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63070898.

Ik sta ingeschreven in het BIG-register onder nummer 190643.

Ik ben in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).