Betaling

Buddyservice van Ham levert zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB) of WMO/WLZ-indicatie, maar ook aan particuliere cliënten die zelf hun zorg betalen.

PGB vanuit Buddyservice van Ham

  • Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kunt dan kiezen welke zorg u krijgt en van wie.

WMO-zorg en WLZ-zorg vanuit Coöperatie Dichtbij

  • Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kiest een zorgaanbieder voor u.
  • Voor WMO- en WLZ-zorg, zoals Buddyservice van Ham, zijn contracten afgesloten met zorgaanbieders. Buddyservice van Ham is aangesloten bij Coöperatie Dichtbij. En maakt daarmee deel uit van de door de gemeente aangewezen WMO/WLZ-zorgaanbieders
Bonus verde2