Buddyservice van Ham onderscheidt zich.

 • Structuur

  Behouden van de dagstructuur thuis, creëren van continuïteit in de thuissituatie.

 • Ondersteuning

  Ondersteuning van de mantelzorger, voorkomen van overbelasting (respijtzorg).

 • Maatschappij

  Onderdeel blijven van de maatschappij.

 • Vraaggericht

  Vraaggerichte ondersteuning in plaats van aanbodgericht.

 • Situatie

  Leren omgaan met het ziektebeeld in de nieuwe situatie.

 • Op maat

  Ondersteuning op maat.

 • Thuis blijven

  Thuisblijven in plaats van opname.

 • Vertrouwd

  Een vertrouwd vast gezicht.

 • Meedenken

  Meedenken over de gevolgen van de stappen die u zet.

 • Toezicht

  Toezicht bij risicovolle situaties, zoals problematische relaties, financiële problematiek, ontbreken van dagstructuur, ontbreken van netwerk.

 • Netwerk

  Hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk of aangaan van nieuwe relaties.

 • Begeleiding

  Begeleiding bij een ziekenhuisbezoek en terugkoppeling aan de familie. Ik ben sinds 1989 werkzaam in het ziekenhuis en vertrouwd met de gang van zaken daar.